Радхешям Дас

Душата е истинската личност, която обитава временното тяло ~ Радхешям ДАС
Душата е истинската личност, която обитава временното тяло ~ Радхешям ДАС