раликата между умния човек и глупака

Какво отличава умният човек от глупака
Какво отличава умният човек от глупака