раликата между умния човек и глупака

Глупаците живеят по-дълго и се смеят последни ~ ОШО
Глупаците живеят по-дълго и се смеят последни ~ ОШО