Разговори с Йосиф Бродски

Ние живеем в общество, което се е побъркало по идеята за културата като продукт ~ Йосиф БРОДСКИ
Ние живеем в общество, което се е побъркало по идеята за културата като продукт ~ Йосиф БРОДСКИ