Разказ на слабоумния

Много лесна работа е да си слабоумен ♥ Джек ЛОНДОН
Много лесна работа е да си слабоумен ♥ Джек ЛОНДОН