Разказ за странствуването и пътешествието ми из Русия Молдавия Турция и Светата земя

Българският народ е достоен да бъде почитан и хвален ╫ Монах ПАРТЕНИЙ
Българският народ е достоен да бъде почитан и хвален ╫ Монах ПАРТЕНИЙ