Разочарованиe

Разочарования изпитват онези, които очакват да бъдат разочаровани ♥ Хазрат Инаят ХАН
Разочарования изпитват онези, които очакват да бъдат разочаровани ♥ Хазрат Инаят ХАН