RED BULL CAN YOU MAKE IT 2018

Отбор студенти от България участват за първи път в RED BULL CAN YOU MAKE IT? 2018 - с една единствена нестандартна валута!
Отбор студенти от България участват за първи път в RED BULL CAN YOU MAKE IT? 2018 - с една единствена нестандартна валута!