рефлексология

Слабоумието никога не идва внезапно
Слабоумието никога не идва внезапно