Роберт Музил Човек без характер

Всеки богаташ смята богатството за качество на характера. Всеки бедняк - също ♥ Роберт МУЗИЛ
Всеки богаташ смята богатството за качество на характера. Всеки бедняк - също ♥ Роберт МУЗИЛ