родителски грешки

Могат ли родителите да вредят на децата си
Могат ли родителите да вредят на децата си