Родителските заповеди

Родителските заповеди ~ Не бъди. Не пораствай. Не мисли. Не чувствай. Бъди съвършен
Родителските заповеди ~ Не бъди. Не пораствай. Не мисли. Не чувствай. Бъди съвършен