Родопи

Родопското небе, това чудно божие небе… ♥ Иван ВАЗОВ
Родопското небе, това чудно божие небе… ♥ Иван ВАЗОВ