СААДИ

Щастлив е онзи, който е сял и ял, а нещастен, който - оставил всичко - е умрял! | СААДИ
Щастлив е онзи, който е сял и ял, а нещастен, който - оставил всичко - е умрял! | СААДИ