Съба Вазова

Там, дето е красота, наблизо стои и съчувствие, обич ♥ Иван ВАЗОВ
Там, дето е красота, наблизо стои и съчувствие, обич ♥ Иван ВАЗОВ