Себеактуализиращите се хора са 100% самоинициативни ♥ Ейбрахам МАСЛОУ