самообладание

Повече от което и да е друго същество човек „се създава“, а не „е“ ♥ Владимир ЛЕВИ и изкуството да владееш себе си
Повече от което и да е друго същество човек „се създава“, а не „е“ ♥ Владимир ЛЕВИ и изкуството да владееш себе си