самосъжаление

♥ Най-ужасният бич за човечеството е неговият тесен мироглед
♥ Най-ужасният бич за човечеството е неговият тесен мироглед