Съвременна медицина

Отношенията между лекар и пациент напомнят по-скоро отношения между господар и роб | Д-р Робърт Менделсон
Отношенията между лекар и пациент напомнят по-скоро отношения между господар и роб | Д-р Робърт Менделсон