съжителство

Защо не можем да живеем с другите? ╫ Игумен Никон ВОРОБЬОВ
Защо не можем да живеем с другите? ╫ Игумен Никон ВОРОБЬОВ