Селска разговорка

Само народният учител стои буден страж между своя народ ♥ Елин ПЕЛИН
Само народният учител стои буден страж между своя народ ♥ Елин ПЕЛИН