семейните войни

Откъдето е източникът на греха, оттам е и бичът на наказанието ╫ Св. Йоан ЗЛАТОУСТ
Откъдето е източникът на греха, оттам е и бичът на наказанието ╫ Св. Йоан ЗЛАТОУСТ