Домашната война е поради греховете

Откъдето е източникът на греха, оттам е и бичът на наказанието. Давид въвел в дома си чужда агница, убивайки нейния пастир, и агнецът от собствения му дом въстанал против него. Той внесъл раздор в чуждия дом, и в собствения му дом се надигнала война срещу него. Задето убил Урий и отнел жена му, против Давид въстанал родният му син.

И днес мнозина водят войни в домовете си: един с жена си, друг го обсажда синът му, един търпи неприятности от брат си, друг – от слуги. Всеки се мъчи, сражава се, причинява войни и бива поразяван от войни. Но никой не се замисля дали щяха да израстат в дома му тръни и бурени, ако сам не беше посял грехове, дали ако сам не беше възпламенил греховни искри, домът му щеше да пламне.

Божественото Писание свидетелства, че бедствията в живота ни са плод на греховете ни и че Бог назначава за изпълнители на наказанието на грешника неговите близки. Жена ти воюва с тебе, посреща те на входа като разярен звяр, наостря езика си като меч? Жалко е, че твоята помощница ти е станала противник, но изследвай сам себе си, да не би в младостта си да си замислял нещо против някоя и сега собствената ти жена да лекува чуждата рана. Жена ти може да не знае това, но Бог – Лечителят знае.

Божественото Писание свидетелства, че злата жена е бич за греховете ни. То казва, че зла жена се дава на грешен мъж (Сир. 26:3-9). Давид, който е гонен от своя син Авесалом заради беззаконната му връзка, свидетелства, че нападенията от децата също са наказание за греховете. Книга Съдии свидетелства, че и братя воюват срещу братя заради грехове. Когато брат те напада, недей да сплетничиш срещу него, а по-добре се вгледай в себе си, за да изследваш добре заради какви грехове брат ти се е превърнал в твой враг.

Но какво да говорим за домашните раздори, щом и собственото ни тяло, което ни е най-близко и скъпо, враждува против нас когато съгрешаваме, като ни отмъщава с болести и страдания. Робуващото тяло наказва властващата душа, когато тя съгрешава не защото то иска, а защото така му е заповядано. За това свидетелства Христос, Който казва на изцеления разслаблен: "ето, ти оздравя; недей греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо" (Йоан 5:14).

И така, като знаем, че домашните раздори с роднини и повечето от заболяванията се дължат на греховете, нека изтребваме източника на злото – греха.

Източник: Църковен вестник, декември 2001 г.
Изображения: pravoslaven-sviat.org, zografi.pravoslavie.bg