Шарл Азнавур

Моля се, да ми бъдат подарени поне още 1000 години ♫ Шарл АЗНАВУР
Моля се, да ми бъдат подарени поне още 1000 години ♫ Шарл АЗНАВУР