Шепоти на душата

Себеограничението, себеконтролът са вратата, която води към доброто ♥ Рабиндранат ТАГОР
Себеограничението, себеконтролът са вратата, която води към доброто ♥ Рабиндранат ТАГОР