Шер

Мъжът не е вещ от първа необходимост, а лукс. Затова и без него може да се мине | ШЕР
Мъжът не е вещ от първа необходимост, а лукс. Затова и без него може да се мине | ШЕР