♥ Нашето шизоидно общество и „болестите на смисъла“