Шри РАМАКРИШНА

Болестта е данъкът, който душата плаща за използването на тялото ~ Шри РАМАКРИШНА
Болестта е данъкът, който душата плаща за използването на тялото ~ Шри РАМАКРИШНА