Велик индийски мистик и духовен водач, Шри Рамакришна достига до най-висшето просветление Нирвикалпа самадхи, следвайки духовните пътища на всички големи религии по света - индуизма, християнството, мохамеданството, пътя на недуализма - Адвайта Веданта, както и тези на много други вярвания. Така той утвърждава истинността на всяка религия. Според Рамакришна, Бог може да бъде постигнат от всеки човек чрез Чиста Любов към Него - в най-съвършеното олицетворение на която се превръща самият той. Шри Рамакришна довежда религията до вратата на всеки човек. Той често казва, че Бог гледа сърцето и ума на човек и по-важно е това, което той мисли; според него многобройните практики и съблюдения са от второстепенно значение и Бог може лесно да бъде реализиран от онзи, който храни истинска Любов и отдаденост към Него.

Ромен РОЛАН, френски писател, Лауреат на Нобелова награда за литература:

"Вземайки предвид разликите от време и държави, Рамакришна е по-малкият брат на нашия Христос... Нося на Европа, която все още не го осъзнава, плодът на една нова есен, едно ново послание на Душата, симфонията на Индия, наречена Рамакришна. Може да се види, че тази симфония, като онези на нашите класически майстори, е съградена от стотици различни музикални елементи... Но върховната личност, концентрирайки в себе си разнообразието от тези елементи и моделирайки ги в царствена хармония, е винаги онази, която дава своето име на произведението си, въпреки че то съдържа в себе си труда на поколения. И със своя победоносен подпис, тя бележи нова ера. Човекът, чийто образ пресъздавам тук, е върхът и завършекът на две хиляди години духовен живот на един триста милионен народ. Въпреки, че той не е сред живите вече четиридесет години, неговата душа дава живот на съвременна Индия."

(Ramakrishna in samadhi supported by his nephew Hriday and surrounded by Brahmo devotees. Photograph taken on Sunday, September 21, 1879 at the house of Keshab Chandra Sen, Calcutta)

Първо достигни Бог, а после придобивай богатство; не се опитвай да направиш обратното. Ако водиш светски живот след постигането на духовност, никога няма да изгубиш покоя на ума си.  

В два случая Бог се смее: Първо, когато доктор дойде до леглото на пациент, който е сериозно болен и може да умре, и каже на майка му - “Госпожо, няма причина за безпокойство. Поемам отговорността за излекуването на Вашия син.” И второ, Той се смее когато двама братя, заети с разделянето на земята си вземат разделяща лента, сложат я насред земята и кажат -  “Тази страна е моя, а онази – твоя.” 

Ако се чувстваш горд, нека бъде заради мисълта, че си слуга на Бог, Дете на Бог.  

Единствено това знание, което пречиства ума и сърцето е истинско Знание.  

Колкото по-близо идваш до Бог, толкова по-малко предразположен си към задаване на въпроси и към разсъждения.  

При онзи който е свободен, стотици хора идват от всички страни нетърпеливи да бъдат учени. Когато една роза разцъфне, пчелите се събират при нея от всички страни без покана.  

Душата, която е вкусила сладостта на Божественото блаженство, не намира щастие във вулгарните удоволствия на света.  

Духовно ориентираните хора принадлежат на отделна каста сами по себе си, отвъд всички социални условности.  

Една лодка може да стои във водата, но водата не бива да стои в лодката. Един духовен ученик може да живее в света, но светът не бива да живее в него.  

Стрелката на компаса винаги сочи на север – затова плавателният съд не губи своята посока. Дотогава докато сърцето на човек е насочено към Бог, той не може да се загуби в океана на светското.  

Прошката е истинската природа на аскета.  

Не бъди като жабата в кладенеца. Жабата в кладенеца не знае нищо по-голямо и по-велико от своя кладенец. Такива са и фанатиците. Те не виждат нищо по-добро от тяхното собствено вероизповедание.  

Яж до насита през деня, но нека вечерята ти бъде лека и малка по количество.  

Болестта е данъкът, който душата плаща за използването на тялото, както наемателят плаща наем за използването на къщата.

(Photograph of Ramakrishna, taken on 10 December 1881 at the studio of "The Bengal Photographers" in Radhabazar, Calcutta)

Дървото натежало от плод винаги се превива ниско. Ако искаш да бъдеш велик, бъди низш и смирен.  

Докато човек не стане простодушен като дете, той не може да достигне просветление.  

Всяка жена е част от Божествената Майка, и затова на нея трябва да се гледа като на майка.  

Не бъди изменник в мислите си. Бъди искрен; действай според това, което мислиш; със сигурност ще успееш. Моли се простодушно и с искрено сърце и молитвите ти ще бъдат чути.  

Много са имената на Бог и безкрайни са формите, чрез които човек може да се доближи до Него. В каквото име и форма Го почиташ, чрез тях ще Го реализираш.  

Само онзи влиза в Царството небесно, който не е крадец в собствените си мисли. С други думи, откритостта и простата вяра са пътищата към Царството.  

Този който има вяра, има всичко, а онзи на който му липсва вяра, му липсва всичко. 

За каквото си мислиш, такъв ставаш.  

Огънят, запален от бамбук скоро изгасва ако не се поддържа чрез постоянно раздухване. Неотслабваща страст  е нужна, за да поддържа огъня на духовността.  

Познанието води до единство, невежеството – до различие.  

Това което предложиш на Бог, ще ти се върне хилядократно.  

След като един кладенец е изкопан, някои изхвърлят всички лопати и кошници, но други ги запазват с мисълта, че те могат да бъдат от някаква полза за съседите им. Великите души се трогват от страданията на света. Те не са егоисти, които се интересуват от постигането на Познанието само за себе си.  

Родил се е напразно този, който достигайки рождението на човек -  толкова трудно да се придобие, не се опитва да реализира Бог в същия този живот.  

Дълго трябва да се бориш във водата докато се научиш да плуваш; подобно на това през много борби трябва да преминеш преди да можеш да се надяваш да заплуваш в океана на Божественото Блаженство.  

Бъди винаги силен и непоколебим в своята вяра, но се въздържай от всякакво тесногръдие и нетолерантност.  

Когато плодът израсне от цветето, неговите листенца падат от само себе си. Когато божествеността се развие в тебе, слабостите на човешката ти природа ще изчезнат сами.  

Бог е във всеки човек, но не всеки човек е в Бог.  

Един истински религиозен човек трябва да мисли, че другите религии също са пътища водещи към истината. Винаги трябва да храним чувство на уважение към другите религии.  

Отдаването на празни приказки и критикуване на другите само разсейва ума и кара човек да забрави съзерцанието на Аза или Бог.  

Бог вижда действията на човешкия ум. Той не обръща внимание какво точно прави един човек в даден момент или къде се намира. Той приема само мотива на действие.  

Бъди така лишен от суета, както сухото листо носено от планинския вятър.

(Photograph of Ramakrishna, taken on 10 December 1881 at the studio of "The Bengal Photographers" in Radhabazar, Calcutta)

Източник: ramakrishna-vivekananda-bg.info
Снимки: Wikipedia