Шри Юктешвар

Болката е остен за припомняне. Пътят за спасение е мъдростта!
Болката е остен за припомняне. Пътят за спасение е мъдростта!