скептицизъм

Човек се създава от компанията си ~ ОШО
Човек се създава от компанията си ~ ОШО