слаби хора

Слабият човек е слаб не за друго, а защото може да си позволи подобен разкош 
Слабият човек е слаб не за друго, а защото може да си позволи подобен разкош