слънцето

Лакомията човешка е толкова голяма, че е готова и слънцето да глътне ♥ Николай ХАЙТОВ
Лакомията човешка е толкова голяма, че е готова и слънцето да глътне ♥ Николай ХАЙТОВ