Слово за Иван Пейчев

Не идва пликът бял, със почерк нежен, с любимо нежно име на гърба ~ Иван ПЕЙЧЕВ
Не идва пликът бял, със почерк нежен, с любимо нежно име на гърба ~ Иван ПЕЙЧЕВ