Смирение със старостта

В живота губи този, който не е подготвен за старостта ♥ Сергей БУБНОВСКИ
В живота губи този, който не е подготвен за старостта ♥ Сергей БУБНОВСКИ