смисъла на съществуването

Едва след болестта си разбрах колко важно е да приемеш собствената си съдба ~ Карл ЮНГ
Едва след болестта си разбрах колко важно е да приемеш собствената си съдба ~ Карл ЮНГ