sony

Да възпитаваш детето означава през цялото време да възпитаваш и самия себе си ♥ Масару ИБУКА
Да възпитаваш детето означава през цялото време да възпитаваш и самия себе си ♥ Масару ИБУКА