социална философия

Едно от бедствията на съвременността е глобалната пошлост, излъчвана в ефир | Григорий ПОМЕРАНЦ
Едно от бедствията на съвременността е глобалната пошлост, излъчвана в ефир | Григорий ПОМЕРАНЦ