Спасителят в ръжта

Това е моята работа. Да бъда спасител в ръжта ~ Джеръм Дейвид СЕЛИНДЖЪР
Това е моята работа. Да бъда спасител в ръжта ~ Джеръм Дейвид СЕЛИНДЖЪР