Справедливост

Общественият мир почива върху справедливостта и щастието на отделните човеци ~ АМЕНХОТЕП IV
Общественият мир почива върху справедливостта и щастието на отделните човеци ~ АМЕНХОТЕП IV