Заветите на великия египетски фараон, царувал от 1353 пр.н.е. до 1336 пр.н.е., които издържат проверката на времето и са така актуални в днешния свят.

Справедливост

Общественият мир почива върху справедливостта и щастието на отделните човеци – върху спокойната употреба на имуществата им.

Затова задържай желанията на сърцето си в границите на разумна умереност и позволи ръката на справедливостта правилно да ги води.

Не хвърляй завистливи погледи към имуществото на съседа си: да бъдат неговите владения свещени за теб.

Да не те увлича никакво изкушение и никакво предизвикателство да не те възбужда да дигнеш ръка върху ближния си.

Не клевети неговия характер, не свидетелствай лъжливо против него.

Не подкупвай слугата му, за да напусне или измами своя господар и не изкушавай жена му към грях.

Това ще бъде скръб за сърцето му, която ти не си в състояние да облекчиш, вреда за живота му, която никакво изкупление не може да поправи.

В отношенията си с хората бъди безпристрастен, справедлив, постъпвай с тях така, както би желал те да постъпват с тебе.

Бъди верен на думата си и не излъгвай човека, който ти се е доверил; бъди уверен, че в очите на Господа кражбата е по-малко зло, отколкото предателството.

Не угнетявай бедния и не измамвай при сметка работника.

Когато ти продаваш за печалба, прислушвай се към шепнещия глас на твоята съвест и се задоволявай с умерена печалба; не се ползвай от незнанието на купувача, за да увеличиш печалбата си.

Плати задълженията си, защото онзи, който ти е дал, е разчитал на твоята честност; да не му заплатиш дължимото е низко и несправедливо.

Най-после, о сине от обществото на тебеподобните! Изследвай сърцето си, извикай паметта на помощ и ако си извършил каквито и да било от тия простъпки, – да падне скръб и срам на сърцето ти: побързай да направиш всичко възможно за теб да ги поправиш.

Из: „Теб аз дарувам“, Аменхотеп IV, изд. Логос
Изображение (заглавно): - Akhenaten and Nefertiti offering to the Aten. From the tomb of Panehsy in Amarna; commons.wikimedia.org