Стара София

По дирите на изчезналите софийски кръчми | Павлина Делчева-Вежинова
По дирите на изчезналите софийски кръчми | Павлина Делчева-Вежинова