стари дрехи

Нито своите стари дрехи носете, нито чужди стари дрехи обличайте ♥ Петър ДЪНОВ
Нито своите стари дрехи носете, нито чужди стари дрехи обличайте ♥ Петър ДЪНОВ