Старите и сегашни българи

Непростително е за нас да забравим ония, от чиито ръце получихме кръщение, които ни научиха да пишем и четем
Непростително е за нас да забравим ония, от чиито ръце получихме кръщение, които ни научиха да пишем и четем