страдания

Животът трябва да се разбира, а не да се подобрява ♥ Мария МАЙСТОРОВА
Животът трябва да се разбира, а не да се подобрява ♥ Мария МАЙСТОРОВА