За житейските страдания и силата на прошката, която ни освобождава от миналото, с думите на Мария Майсторова и вечните истини, вдъхновени от Живото слово на Учителя Дънов.

Generation divine, Poem of the Soul (1854) by Anne-François-Louis Janmot (1814-1892)

Страданията представляват задачи за хората

Кой път да поема сега след мъчителната за мен раздяла със съпругата ми? Как да се освободя по-бързо от обзелото ме тягостно състояние?

Животът трябва да се разбира, а не да се подобрява. Сам по себе си той е хубав, а ние трябва само да го разберем и осмислим. Животът носи не само радости, но и страдания. Ако го разбираме, ще се ползваме еднакво от радостите и страданията като необходими условия за развитието ни. Страданията всъщност представляват задачи за хората. Ето защо за всеки човек е важен настоящият момент, какво може той да разреши като проблем тук и сега.

Каква е вашата задача в настоящето? Да осъзнаете и правилно да разберете причината за мъчителната раздяла със съпругата ви. И като ликвидирате с последиците от нея да се освободите психически и да продължите съществуването си по нов, по-добър за вашето развитие начин. Най-напред трябва да установите съществува ли у вас отношението „жертва-мъчител“ и дали то не се дължи на старо кармично решение. Докато съзнанието ни е непробудено, докато не се изпълним с любов и състрадание, не можем да избегнем кармичните наказания.

Многобройните разводи днес са резултат на масовото освобождаване от кармата. Свободата е станала основна тема, ангажираща индивидите, културите, обществата. Планетните енергии и тяхното влияние върху Земята сега възраждат подтика за духовна промяна у всички нас. За съжаление за отделните индивиди това ще стане в различно време. Особено трудно е за някои брачни двойки да проявяват разбиране и съчувствие при появилите се проблеми и катаклизми, съпътстващи сегашния ни живот.

При някои взаимоотношения първоначалната сила на привличане ни заблуждава, a после се оказва, че не любовта, а желанието за мъст, останало от друга епоха, проектирано от враждебни отношения, е причина за срещата ни. В крайна сметка не можем да станем господари на съдбата си, докато не поемем отговорността за себе си. Божественото у нас притежава творческата сила не само да създаде новото, но и да ни освободи от старото, когато имаме силното желание да разберем истината и да се променим. Тогава чувството за самотност или изоставеност постепенно ще изчезне. Ние ще се почувстваме свободни в момента, в който сме готови да простим на себе си и на другите, и да проникнем със светлината на висшето ни „Аз” в собственото ни емоционално или астрално тяло. Като го отделите от преплетените връзки с това на бившата ви партньорка, освободени от кармата, ще се изчистите и от енергиите, които са ви обвързвали с нея в миналото.

Постарайте се да победите вътрешните си страхове и да отделите повече време и внимание на заобикалящия ви свят. Станете по-предприемчиви и се стремете по-малко да зависите от другите.

Из: „Пробуждане на душата“, Мария Майсторова, изд. Виделина - Варна, 2002 г.
*Generation divine, Poem of the Soul (1854) by Anne-François-Louis Janmot (1814-1892); commons.wikimedia.org