стрелите на вечната мъка

Три са стрелите на вечната мъка: угризенията на съвестта, адските мъки и отчаянието
Три са стрелите на вечната мъка: угризенията на съвестта, адските мъки и отчаянието