Светоотечески напътствия за прелестта ╫ Съвети на съвременните старци

Съвършенството на земния път:

~ Когато врагът те удари хиляда пъти (когато те повали) - хиляда пъти да се изправиш.

~ Всяко наказание не е наказание за нас, а вразумление. Съдът над нас принадлежи на Господа.

~ Добродетелта трябва да бъде тайна дотогава, докато не дойде изповедничеството.

~ Нищо и никой не ще дойде при нас без Господнето допущение.

~ Времето на изпитания е блажен период, през който Господ създава в нас вътрешния човек.

~ В ближния ние почитаме образа Божий независимо от това какъв е този човек - грешен ли или праведен.

***

Три са стрелите на вечната мъка: 

~ угризенията на съвестта (че си отхвърлил Божията любов, предал си я), адските мъки, отчаянието.

***

Условията на пътя към всичко добро

~ винаги да бъдем внимателни и въздържани във всичко.

***

Паденията в греха имат три степени: 

~ спиране на вниманието

~ съчувствие на сърцето

~ след съчувствието на сърцето се скланят и волята и умът. Тогава душата е обзета от силите на греха. Човек обмисля и намира пътища за изпълнението му. Има привичка към повторение на греха.

***

Трите стъпала на служението Господу:

~ всяко земно служение на ближните (труд, милостиня, помощ).

~ духовно служение на ближните (молитвата за тях, Словото Божие).

~ търпението в скърби, изкушения, болести.

Икона: Посещението на Авраам (т.н. Старозаветна Троица), преп. Св. Андрей Рубльов (1360/70 - 1427/30 г.)