суфистки мистик

Отрова е всичко, което надвишава нашите нужди ♥ Персийският поет и мъдрец РУМИ
Отрова е всичко, което надвишава нашите нужди ♥ Персийският поет и мъдрец РУМИ