Как персийският поет и суфистки мистик Мевляна Джалал ад-Дин Руми (1207 ~ 1273) отговорил на простичките въпроси на своите ученици.

Що е отрова?

Отрова е всичко, което надвишава нашите нужди. Отрова може да е силата, богатството, алчността, мързелът, любовта, амбицията, омразата, егото, желанието.

Що е страх?

Отказът да приемем несигурността. Ако приемем тази несигурност, страхът се превръща в приключение.

Що е завист?

Отказът да приемем доброто у другите. Ако приемем това добро, завистта се превръща във вдъхновение.

Що е гняв?

Отказът да приемем, че някои неща са извън контрола ни. Ако приемем това, гневът се превръща в кротост.

Що е омраза?

Отказът да приемем човека такъв, какъвто е. Ако приемем човека безусловно, омразата се превръща в любов.

Източник: zen.yandex.ru
Изображения: Mevlana Celaleddin RUMI, 1207-73