суфизъм

Привързаност, наречена милосърдие ♥ Мъдростта на суфиите
Привързаност, наречена милосърдие ♥ Мъдростта на суфиите